Inna perspektywa.

Warto zobaczyć, że sposób w jaki żyjemy określonej kulturze, w jaki jesteśmy relacjach z innymi ludźmi jest bardzo umowny. Ta książka bardzo mi w tym pomogła, być może też dlatego, że od psychologii międzykulturowej zaczynałam.

.