CENNIK

Aktualnie wszystkie spotkania odbywają się wyłącznie online (skype, zoom) lub telefonicznie.

Konsultacja  150 złotych / 50 minut.

Wydanie zaświadczenia 30 złotych.

Wydanie opinii 140 złotych.

Spotkanie odwołane później niż 24 godziny przed jego terminem jest płatne pełną kwotę.

Numer konta do wpłat: 28 1020 5558 0000 8602 3236 7374