KONSULTACJE

Spotykam się z osobami potrzebującymi mojego wsparcia w dwóch miejscach. W Płocku: ul. 1 Maja 12 lok. 26a i w Gostyninie: Bierzewice 61a

Udzielam również konsultacji dla rodziców i specjalistów za pośrednictwem skyp’a, platformę zoom.

Aktualnie wszystkie konsultacje odbywają się online.